#4konserwy straszące słowami…

#4konserwy straszące słowami znajdzie się kij na lewacki ryj, zdajecie sobie sprawę z faktu, że pierwszy rząd niepodległościowy tworzyła lewica? #patriotyzm #nacjonalizm #narodowcy zanim zaczniecie skandować swoje idiotyczne hasła pamiętajcie, że ruchy narodowo-wyzwoleńcze bardzo często łączą hasła niepodległościowe z socjalistycznymi, stawiając wyzwolenie społeczne jako kwestię więcej niż równoważną.

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej Ignacego Daszyńskiego miał program, który dziś określilibyście zapewne przynajmniej wyjątkowo błyskotliwym określeniem „lewacki”:

Rząd grupował przede wszystkim przedstawicieli lewicy – PPS, PPSD oraz PSL „Wyzwolenie”. Dlatego program rządu można określić jako lewicowy, ale niekomunistyczny – przemiany miały nastąpić nie w drodze rewolucji, ale reform parlamentarnych. W swoim manifeście rząd ten pretendował do miana ogólnopolskiego, nie dzielnicowego, ogłaszając:

„Państwo polskie, obejmujące sobą wszystkie ziemie, zamieszkałe przez lud polski, z własnym wybrzeżem morskim, stanowić ma po wszystkie czasy Polską Republikę Ludową”

W swoim programie politycznym wymieniał:

natychmiastowe rozwiązanie Rady Regencyjnej,
zapowiadał zwołanie jeszcze w tym roku Sejmu Ustawodawczego wybranego w demokratycznych wyborach, który obierze Prezydenta;
całkowite polityczne i obywatelskie równouprawnienie wszystkich obywateli bez różnicy pochodzenia, wiary i narodowości, wolność sumienia, druku, słowa, zgromadzeń, pochodów, zrzeszeń, związków zawodowych i strajków;
uznanie wszystkich donacji i majoratów jak również lasów zarówno prywatnych i dawnych rządowych własnością państwową;
ustalał w przemyśle, rzemiosłach i handlu 8-godzinny dzień pracy. Zapowiadał utworzenie armii oraz szeroki program reform, w tym nacjonalizację przemysłu, a także reformy rolne oraz stworzenie ram ochrony socjalnej pracowników.
zapowiadał po ukonstytuowaniu władz rządowych powołanie demokratycznych rad gminnych, sejmików powiatowych i samorządów miejskich, jak również do zorganizowanie milicji ludowej
wskazywał na konieczność zapewnienia taniej żywności w oparciu o organizacje samorządowe i społeczne.

Ponadto rząd zapowiadał wniesienie pod obrady Sejmu ustawodawczego:

przymusowego wywłaszczenia i zniesienia wielkiej i średniej własności ziemskiej i oddanie jej w ręce ludu pracującego pod kontrolą państwową;
upaństwowienia kopalń, salin, przemysłu naftowego, dróg komunikacyjnych oraz innych działów przemysłu, gdzie się to da od razu uczynić;
udziału robotników w administracji tych zakładów przemysłowych, które nie zostaną od razu upaństwowione;
prawo o ochronie pracy, ubezpieczeniu od bezrobocia, chorób i na starość;
konfiskaty kapitałów, powstałych w czasie wojny ze zbrodniczej spekulacji artykułami pierwszej potrzeby i dostaw do wojska;
wprowadzenie powszechnego, obowiązkowego i bezpłatnego świeckiego nauczania szkolnego.

pokaż spoiler Za Wikipedią

Temat interesujący będzie zwłaszcza dla #socdem. Szkoda, że te szanse dla Polski zostały zaprzepaszczone.
#antykapitalizm #neuropa #socjalizm #lewica #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #historia #gruparatowaniapoziomu