Gorczańskie katastrofy lotnicze

Pasma górskie są naturalnymi barierami orograficznymi, które okazują się przeszkodami nie tylko dla swobodnego przepływu mas powietrza…