18.11.2011 – tego dnia miało…

18.11.2011 – tego dnia miało miejsce II exposé Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska „Ścigamy się z historią. Ścigamy się o kolejne lata pokoju i spokoju, dobrych relacji z sąsia dami, możliwości rozwoju, korzystania z pieniędzy europejskich i umacniania się w tej kulturze zachodu.” #tusk #polityka #polska #neuropa #historia #sejm