WIELKI SKANDAL OBYCZAJOWY W…

WIELKI SKANDAL OBYCZAJOWY W REPUBLICE RZYMSKIEJ

Roku 62 p.n.e. miał miejsce jeden z największych skandali obyczajowych republiki rzymskiej. Tajemnicze misteria na cześć Bona Dea, w których mogły uczestniczyć jedynie kobiety, zostały zakłócone przez Klodiusza Pulchera – rzymskiego senatora, który przebrany za kobietę starał się uwieść żonę Cezara.

(więcej w artykule)

https://www.wykop.pl/link/5002273/wielki-skandal-obyczajowy-w-republice-rzymskiej/

#archeologia #imperiumromanum #historia #liganauki #gruparatowaniapoziomu #ciekawostkihistoryczne #ciekawostki #rzym #qualitycontent #venividivici