15 października 1945 roku…

15 października 1945 roku założono ONZ. Zachód jednak nie zaprosił delegacji polskiej na konferencję . Sprzeciwił się temu pianista Artur Rubinstein, dzięki czemu Polska również została członkiem założycielskim ONZ, pomimo, że należeliśmy do bloku wschodniego.

W skrócie + bonus:
Na konferencji narodów zjednoczonych w San Francisco 13 maja w 1945 r powołano organizację narodów zjednoczonych ONZ. Zabrakło jednak delegacji polskiej. Nie było tam nawet miejsca dla niej, czy flagi polskiej. Powodem tego był sprzeciw Stalina, który zakazał zapraszania delegacji polskiej na zjazd, a zachód posłusznie usłuchał. Na delegacji koncert grał polski artysta Artur Rubinstein. Widząc brak polskiej flagi oburzył się. W trakcie koncertu przerwał grę, wstał i przemówił do zgromadzonych:
” Tutaj w tej sali, gdzie chcecie urządzić przyszłość szczęśliwą świata, brakuje mi chorągwi polski, za którą walczyliście i która straciła swój kraj. Ja tego nie mogę tolerować, dlatego zagram wam teraz hymn polski i proszę wstać!”
Sala posłusznie wstała, a Rubinstein zagrał hymn. Media na zachodzi pisały wyłącznie o koncercie i przemowie. Opinia publiczna była na tyle oburzona pominięciem Polski, że pomimo braku Polski, uczynioną i ją członkiem założycielskim. Na tym działania jednak się skończyły i nic nie zrobiono w sprawie Polski. Mało tego. W Pełni poparto władze Bieruta. Koncert szybko zaczęto pomijać w wszelkich wzmiankach o konferencji, zaś w bloku wschodnim zakazano o nim wspominać.

Pomimo tego członkostwo Polski w ONZ wcale nie było martwe.
http://www.wosna5.pl/polska_w_onz

#gruparatowaniapoziomu #polska #onz #prl #ciekawostki #historia #ciekawostkihistoryczne