„Obława…

„Obława Augustowska”.
Czyli tzw. „Mały Katyń” – Największa powojenna zbrodnia na Polakach.

Obława augustowska była operacją przeprowadzoną w lipcu 1945 roku przez #nkwd, Armię Czerwoną i jednostki Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej oraz Ludowego Wojska Polskiego. Jej celem była pacyfikacja Puszczy Augustowskiej i jej okolic – powiatów: augustowskiego, sejneńskiego, sokólskiego i suwalskiego. Efektem wymierzonej w polskie oddziały partyzanckie i wspierającą je ludność było aresztowanie ok. 7 tys. osób. Większość z nich zwolniono po brutalnych przesłuchaniach, a 514 Litwinów przekazano tamtejszym organom NKWD. Los ok. 600 osób nie jest znany. #ipn podejrzewa, że zostali zamordowani kilka dni po aresztowaniu.

Liczebność zaangażowanych w operację osób
Oprócz funkcjonariuszy 385 Pułku Strzeleckiego Wojsk Wewnętrznych NKWD Armia Czerwona do przeprowadzenia obławy wystawiła 11 dywizji strzeleckich (z 29, 69, 81 i 124 Korpusu Strzeleckiego) wraz z dywizyjnymi pułkami artylerii, trzy brygady pancerne i brygadę zmechanizowaną (z 2 Gwardyjskiego Korpusu Pancernego). W akcji wzięło udział również ok. 160 funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i żołnierzy 1 Pułku Praskiego Wojska Polskiego. Razem około 45 tys. osób.

Data rozpoczęcia i zakończenia operacji
Operacja rozpoczęła się rano 12 lipca (2 Gwardyjski Korpus Pancerny rozpoczął operację dzień wcześniej), a jej główna część zakończyła się 19 lipca. W tym czasie przeczesano obszar o powierzchni 3472 km kwadratowych. Dokumenty potwierdzają, że przeszukiwanie lasów i aresztowania trwały także w następnych dniach. Wojska uczestniczące w obławie przemieszczały się w trzech rzutach: tyraliera przeczesująca teren, druga linia, która zajmowała się głównie sprawdzaniem mieszkańców na linii działania i przeprowadzaniem rewizji oraz grupy wsparcia. Żołnierze w pierwszym rzucie mieli być oddaleni od siebie o zaledwie 6-10 m.

Za ostateczny koniec operacji należy uznać dzień zamordowania aresztowanych, ale na ten temat brak jest na razie jakichkolwiek potwierdzonych informacji. Historycy z IPN przypuszczają, że może to być koniec lipca.

Dokumentacja
Do tej pory najważniejszym dokumentem dotyczącym obławy augustowskiej był telegram z 21 lipca 1945 roku. Generał Wiktor Abakumow, dowódca sowieckiego kontrwywiadu wojskowego, informował w nim marszałka Ławrientija Berię, ówczesnego szefa NKWD, o przybyciu 20 lipca do Olecka specjalnej grupy funkcjonariuszy kontrwywiadu, mającej przeprowadzić „likwidację zatrzymanych w lasach augustowskich bandytów”. Liczba 592 osób, wymieniona w depeszy Abakumowa, odpowiada prawie dokładnie liczbie mieszkańców regionu zaginionych w czasie obławy.

Ciekawostka
Oprawcą podczas Obławy Augustowskiej był litwak Maksymilian Schnepf
Maksymilian Schnepf – urodził się w Drohobyczu w rodzinie żydowskiej, jako syn Szymona Schnepfa i Eugenii (Gitli) z domu Kneppel – był nie tylko oficerem Ludowego Wojska Polskiego, ale też NKWD i Smiersz (СМЕРШ). Specjalnie wybrana kompania 1 Praskiego Pułku Piechoty, wspierająca wojska sowieckie w operacji określonej później mianem Obławy Augustowskiej była dowodzona przez Schnepfa. Schnepf po wojnie był m.in. dyrektorem w Żydowskim Instytucie Historycznym oraz dyrektorem administracyjnym w Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie. Działał jako publicysta Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.

Jednym z synów Maksymiliana Schnepfa jest Ryszard – były ambasador RP (Kostaryka, Urugwaj, Hiszpania, Stany Zjednoczone), współzałożyciel żydowskiej loży w Polsce B’nai B’rith (Synowie Przymierza).

W następnym odcinku do wyboru: Ryszard Schnepf / Loża B’nai B’rith

#historia #ciekawostkihistoryczne #ryszardschnepf #maksymilianschnepf #oblawaaugustowska #zolnierzewykleci #zydzi #polska #iiwojnaswiatowa