Dziewczynka klęcząca przy grobie

„Dziewczynka klęcząca przy grobie. To jedno z najbardziej poruszających zdjęć Powstania Warszawskiego 1944 Mogiły powstawały na chodnikach, trawnikach, placach i skwerach, podwórkach i dziedzińcach…”