Moskwa, wrzesień 1939…

Moskwa, wrzesień 1939 r.
Miejsce (po naszemu): Wojskowa Komenda Uzupełnień.
Poborowi słuchają radiowego przemówienia tow. Mołotowa.

#historia #rosja #rosyjski #iiwojnaswiatowa