8 czerwca 1956 roku minister…

8 czerwca 1956 roku minister spraw wewnętrznych w rządzie Józefa Cyrankiewicza-Władysław Wicha wydał zarządzenie upoważniające Milicję Obywatelską do wydawania paszportów. W tym celu powołane zostały komendach wojewódzkich sekcje paszportowe, które w ciągu kilku lat rozbudowano do etatów wydziałów. 1 października 1960 r. nastąpiła zmiana nazwy biura działającego od tej pory jako Biuro Paszportów MSW. W roku 1964 włączone one zostały w struktury Służby Bezpieczeństwa.
W roku 1991 wydawanie paszportów przekazane zostało urzędom wojewódzkim.

#historia