#100smiesznychwiosek SEZON…

#100smiesznychwiosek

SEZON 2

Dzień 3/100

Na dzień trzeci najsłynniejsze lubelskie trójmiasto spopularyzowane przez Kabaret Smile

Mowa tu oczywiście o wsiach

Nielisz – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Nielisz
Cyców – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie łęczyńskim, w gminie Cyców
Niemce – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Niemce

( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)

Trochę #ciekawostki i #historia każdej z nich

NIELISZ

Pierwotnie Nielisz nazywał się Mielisz – od mieleszy, w których wypalano węgiel drzewny.
Wieś położona nad rzeką Wieprz, na której utworzono sztuczny zbiornik Nielisz z zaporą i elektrownią wodną.
W XVI w. Nielisz należał do włości szczebrzeskiej jako wieś szlachecka rodu Nieliskich, którzy zarządzali wsią do okolic roku 1641, kiedy to miejscowość przejął Maciej Gąsiorowski. Włości przez lata przechodziły z rąk do rąk ulegając coraz większemu rozdrobnieniu aż do momentu gdy na początku XIX wieku Józef Rudnicki złączył wszystkie fragmenty tworząc jedną dużą miejscowość pod jednym właścicielem.

W czasie #iiwojnaswiatowa 20 czerwca 1942 r. oddziały Batalionów Chłopskich Jerzego Mara-Meyera „Visa” dokonały udanej akcji na posterunek granatowej policji w Nieliszu, zabijając 7 Niemców. 4 stycznia 1943 r. Niemcy w odwecie za wysadzenie mostu kolejowego w Ruskich Piaskach rozstrzelali 22 mieszkańców wsi. W 1943 r. Niemcy dwukrotnie pacyfikowali wieś, mordując 35 Żydów oraz kilkudziesięciu Polaków. 4 stycznia 1944 r. policja rozstrzelała we wsi 59 osób, w tym 27 Polaków i 32 Żydów.

CYCÓW

Początki Cycowa sięgają XV wieku. Najwcześniejsze prawdziwie udokumentowane wzmianki o miejscowości pochodzą z roku 1430. Podkreślam słowo prawdziwie, gdyż poprzedni dokument datujący miejscowość na rok 1419 okazał się falsyfikatem. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Założycielem Cycowa był najpewniej Marek Bolesławski wojewoda przemyski z lat 1441-1446. Wieś założono na prawie niemieckim. Nazwa wsi pochodzi od staropolskiego pospolitego wówczas imienia „Cyc” a nazwę tej wsi pierwotnie zapisywano jako Cziczow.

Cyców w końcu XV i na początku XVI wieku szybko się rozwijał, stając się jedną z większych osad w okolicy. W 1564 roku Cyców liczył już 13 łanów ziemi, mieszkało we wsi około 26 rodzin kmiecych a oprócz kmieci 13 zagrodników i 1 rzemieślnik. Mieszkało tu więc około 40 rodzin.

Na przełomie XVIII i XIX wieku w Cycowie powstała jakaś manufaktura produkująca tkaniny, które od nazwy miejscowości zwano „cycem”, zapewne wykorzystywano miejscowe warunki do uprawy lnu. W połowie XIX wieku tkaniny zaczęto produkować w wielkich fabrykach i miejscowa produkcja stała się nie opłacalna. Jednak tradycje wyrobów płócienniczych w tej okolicy zachowały się do końca XIX wieku.

Na początku XIX wieku Cyców był dużą, rozwiniętą osadą. W 1827 roku w Cycowie naliczono 52 domy i 257 mieszkańców. Majątek Cyców w pierwszej połowie XIX wieku obejmował wsie: Cyców, Głębokie, Stawek, Wola Cycowska i Biesiadki. Do majątku Cyców należały także jeziora: Głębokie i Porosłe.

W 1864 roku większość tych wsi stało się samodzielnymi miejscowościami w ramach uwłaszczenia. Również w Cycowie nastąpiło uwłaszczenie ziemi chłopskiej i powstało tu 49 gospodarstw rolnych na 739 morgach ziemi. W końcu XIX wieku we wsi był młyn, tartak parowy, smolarnia. W opisie wsi z tego okresu napisano, że ludność trudniła się głównie płóciennictwem i uprawą lnu. Cyców był na tyle dużą miejscowością, że w 1864 roku ustanowiono gminę Cyców.

W okresie międzywojennym Cyców był dużą miejscowością siedzibą urzędu gminy. Był to również lokalny ośrodek handlu i usług. Do dziś znane są nazwiska ówczesnych przedsiębiorców, których umieszczam w poniższych spoilerach, bo nie każdego to jednak interesuje ( ͡~ ͜ʖ ͡°)

pokaż spoiler Akuszerką była B. Kister, aptekę posiadał J. Aksamitowski. Sklepy bławatne posiadali: P. Cyngiel, R. Brand, D. Pilicer i Sz. Pilicer. Handlem bydłem trudniła się spółka A. Celnik i D. Szpiro oraz firma Z. Sznajdermana. Był tu sklep z cukierkami M. Heringa.

pokaż spoiler Handlem drobiem zajmował się W. Migdał. Felczerem był Ch. Sztrajcher. Była tu nawet herbaciarnia własność niejakiego Rukata. Kaszarnie posiadali: M. Niski i D. Pilicer. Handlem końmi trudnili się Sz. Bajtelman, I. Wertman, oraz spółka Grynszpana i Rochmana. Kowalem był A. Dorek oraz G. Kreb. Krawcami w Cycowie byli: J. Goldwaser i J. Szymel.

pokaż spoiler We wsi był młyn parowy własność L. Zonenberga. Sklep z nabiałem miał Ch. Handelsman. Olejarnie mieli N. Nizki o D. Pilicer. Piekarnie posiadał K. Keller. Był tu również piwiarnia J. Brzozowca. Sklepy z towarami różnymi mieli Ch. Bromwajg, D. Pilicer, I. Pilicer, R. Szuchman. Rzeźnikami byli: L. Bolesławski, J. Chlaściak, W. Hanschol, I. Heryng i W. Stopura. Handlem skórami zwierzęcymi trudnił się Sz. Rojtholc.

pokaż spoiler Liczne były w Cycowie sklepy spożywcze należały do: R. Branda, M Gildmera, A. Grudnia, Sz. Heringa, J. Iwaniuka, P. Kliniuka, P. Stopy, B. Szpiro, B. Wertmana i W. Zawadzkiego. Sklep z wędlinami miał Bednaruk, L.. Bolesławski, J. Brzozowiec. W Cycowie był wiatrak A. Loksztajna, Sklep z artykułami żelaznymi miał Z. Blusztajn.

**NIEMCE **

Wieś Niemce jest drugą (po Niedrzwicy Dużej) największą wsią województwa lubelskiego.

Historycznie Niemce położone są w Małopolsce (początkowo w ziemi sandomierskiej, a następnie w ziemi lubelskiej). Według miejscowych legend nazwa wsi wywodzi się z faktu, że po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem król polski Jagiełło polecił osiedlić tutaj tych niemieckich jeńców pojmanych podczas bitwy, których nie było stać na wykupienie się z niewoli. Zajmowali się oni m.in. karczowaniem tutejszych lasów wyrabianiem smoły z pozyskanego drewna.

Według „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” (t. VII, str. 81) wydanego w 1886 r. wieś składała się z 61 gospodarstw i liczyła 362 mieszkańców, znajdowała się w niej szkoła, gorzelnia i browar. Dobra wsi składały się wówczas z folwarków Niemce i Włóki oraz wsi Wola Niemiecka i Włóki (ta ostatnia zaliczana jest dziś jako część wsi Niemce).

Urodził się tu Czesław Sypniewski – polski działacz socjalistyczny, poseł na Sejm PRL V kadencji

Miejscowości te, jak już wspomniałem, spopularyzował Kabaret Smile w swoim skeczu „Uczelnia”.
Miało to pozytywny wpływ na turystykę i rozpoznawalność regionu, przykładowo między tymi trzema miejscowościami w zeszłym roku wytyczono trasę III edycji Lubelskiego Maratonu Turystycznego który przejechało ponad 180 rowerzystów.

#lubelskie