kur#a, gdzie ja mieszkam( ͡°…

kur#a, gdzie ja mieszkam( ͡° ʖ̯ ͡°)

Pomnik Czynu Rewolucyjnego znalazł się na celowniku IPN. W ubiegłym roku zapadł na niego wyrok: wyburzenie. Lokalne władze i społeczność Rzeszowa nie zamierzają jednak złożyć broni.

Inspektorów z IPN od początku sporu nie obchodzi jednak zdanie lokalnej społeczności. Uważają, że pomnik oddaje hołd „działalności komunistycznej na terenie ówczesnego województwa rzeszowskiego” i powinien zostać zniszczony na mocy tzw. ustawy dekomunizacyjnej.
Sojusznikami IPN na drodze do zburzenia monumentu jest właściciel gruntów – zakon bernardynów, który otrzymał teren od miasta, niejako w prezencie, bo za 1 proc. wartości w roku 2006, na mocy uchwały Rady Miasta.

Prezydent Ferenc próbował wytłumaczyć ipeenowskim inspektorom i zakonnikom, że Pomnik Czynu Rewolucyjnego symbolizuje walki chłopskie w okresie międzywojnia, w tym również wielki Strajk Chłopski z 1937 roku. Niestety, jedni i drudzy stanowiska swego nie zmienili. Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN nazwał bohaterów ówczesnych walk „agenturą bolszewicką”.

Czy symbol Rzeszowa zostanie wyburzony? Trwa walka o Pomnik Czynu Rewolucyjnego


#rzeszow #historia #bekazprawakow #neuropa #dobrazmiana