6 maja 1945 roku po zaciekłej…

6 maja 1945 roku po zaciekłej obronie padła Twierdza Wrocław (Festung Breslau). W Moskwie kapitulację Breslau uczczono salutem z 224 dział.Ogłoszono następujący komunikat: ,,Breslau padł.Wojska 1. Frontu Ukraińskiego, po długotrwałym oblężeniu, 7 maja całkowicie zawładnęły miastem i twierdzą Breslau. Garnizon niemieckich wojsk broniący miasta z komendantem generałem piechoty Niehoffem na czele i jego sztabem zaprzestał oporu, złożył broń i poddał się do niewoli. 7 maja do godziny 19:00 wojska nasze wzięły do niewoli w mieście Wrocław przeszło 40000 niemieckich żołnierzy i oficerów.”

Zniszczenia były przerażające. Zniszczono 21 tysięcy budynków, 60 procent obiektów przemysłowych, wywieziono z miasta 18 milionów ton gruzu. Zginęło 80 tysięcy ludności cywilnej. Poległo 6 tysięcy niemieckich żołnierzy, a zaginęło 23 tysiące. Na wrocławskim cmentarzu spoczęły ciała 800 sowieckich żołnierzy, ale straty wśród sowietów musiały być znacznie większe.
Warto też dodać, że wielu ewakuowanych mieszkańców Breslau zginęło 14 lutego 1945 podczas nalotu dywanowego na Drezno. Mordu tego dokonali alianci. Po wojnie miasto przyznano Polsce.

#historia #wroclaw