Grecja wystąpiła do Niemiec o reparacje wojenne

Grecja wezwała Niemcy do otwarcia negocjacji w sprawie wypłaty reparacji za I i II wojnę światową.Ambasador Grecji w Berlinie przekazał niemieckiemu MSZ notę, wzywającą do rozpoczęcia rozmów w sprawie reparacji. Nota stwierdza,że „sprawa ma charakter moralny i jest bardzo ważna dla narodu greckiego”