JAK PRZYBITO CHRYSTUSA?…

JAK PRZYBITO CHRYSTUSA?

Kiedy większość chrześcijan wierzy, że Jezus zmarł na dwóch palach uformowanych w kształt krzyża, prawda może być zupełnie inna. Sami wcześni chrześcijanie pozostawili różne przekazy.

Greckie i łacińskie słowa użyte we wczesnych chrześcijańskich źródłach mają dwuznaczne znaczenie. Greckie słowo użyte w Nowym Testamencie xylon – oznacza żywe drzewo, drewno lub przedmiot wykonany z drewna. Inne słowo stauros odnosi się do pionowego słupka; jednak w koine (dialekt grecki) oznacza „krzyż”. Łacińskie słowo crux oznaczało nie tylko „krzyż”.

Ze względu na sposób przymocowania belki poprzecznej wyróżniano:

+ crux commissa – krzyż w formie litery „T”;
+ crux immissa seu capitata – standardowy krzyż znanym nam z kościołów;
+ crux decussata lub andreana – krzyż św. Andrzeja w kształćie litery „X”.

Theodor Mommsen z kolei za najwcześniejszy kształt krzyża uznał krzyż w kształcie litery „Y”.

Znaleziska archeologiczne, zwłaszcza z okolic Jerozolimy (z roku 1968), datowane na I wiek n.e., każą sugerować, że w I wieku n.e. powszechnie stosowano krzyż w kształcie litery „T”. Wspomina o tym także Tertulian, Klemens z Aleksandrii czy List Barnaby (datowany na przed 135 n.e.).

Warto nadmienić, że cesarz rzymski Konstantyn I w pierwszej połowie IV wieku n.e. zakazał ukrzyżowania jako formy kary śmierci, jako wyraz szacunku dla krzyża Chrystusa.

Jak przybito Chrystusa?

#archeologia #imperiumromanum #historia #gruparatowaniapoziomu #ciekawostkihistoryczne #rzym #ciekawostki #venividivici

————————————————————————————–
Podobają Ci się treści? Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM!

Dotacje