Asyryjskie bóstwo opiekuńcze,…

Asyryjskie bóstwo opiekuńcze, Niniwa VII wiek przed naszą erą.

#smoczautopia – Tag do obserwowania. Przegląd przedmiotów z różnych muzeów czasem z dłuższym komentarzem.

#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #artefaktnadzis #sztuka #gruparatowaniapoziomu #myrmekochoria