Polecam przeczytać, ciekawe…

Polecam przeczytać, ciekawe rzeczy! Magnia Polonia podczas spotkania z Grzegorzem Braunem poświęconemu Piłsudskiemu cytuje raport gen. Izydora Modelskiego nt. niepowodzenia Kampanii wrześniowej.

I w tym raporcie, jak gdyby są dwie główne części. Jedna część dotyczy oczywiście spraw czysto wojskowych, druga, nazwałbym to polityczno-cywilizacyjno-kultorowych a nawet religijnych! Ja może fragment z tej części, to będzie takie wprowadzenie do tego, co będzie miał do powiedzenia Grzegorz Braun, ja fragment z tego raportu gen. Izydora Modelskiego przeczytam. Najczarniejszą hipoteką zostawioną Polsce przez długoletnich zaborców było zarażenie duszy polskiej miazmatami nihilizmu rosyjsko-azjatyckiego i zatrucie jej poglądami liberalistyczno-ateistycznymi niepolskiego i niearyjskiego pochodzenia. Na takim tylko podłożu mogło powstać to wszystko, co w Polsce niepodległej przeżyliśmy, a co było tak niezrozumiałym dla zdrowej duszy polskiej. Mianowicie, 20 lat niepodległej Polski to nieustanna walka poglądu azjatycko-nihilistycznego z wszystkim, co dotychczas Polakom było święte: a więc Bogiem, Kościołem, polskim nacjonalizmem i polską tradycją, w nawiasie tu generał wymienia: wykpiwanie Cudu nad Wisłą, wygnanie Sienkiewicza ze szkół średnich, zakaz przewodnika katolickiego i krucjaty Eucharystycznej, propaganda tzw. świadomego macierzyństwa – 200 tys. dzieci zabijano w łonie matek co roku w Polsce, wreszcie wygnano łacinę i grekę ze szkół. Koniec cytatu. Więc gen. Modelski pokazuje, że nie tylko nie najlepsze, a w zasadzie słabe przygotowanie dużej, milionowej polskiej armii doprowadziło do klęski wrześniowej, ale również to się co działo się w społeczeństwie pod rządami sanacyjnymi, czyli jak gdyby odchodzenie od zasad cywilizacji łacińskiej, od moralności katolickiej i od tego wszystkiego czym Polska, no zwłaszcza przedrozbiorowa, prawda, żyła, bo Polska po 123 latach niewoli niestety nie odrodziła się jako państwo katolickie, tylko jako państwo liberalne, państwo masońskie, konstytucja wzorowana na wzorach francuskich, była przykładem demo-liberalnej konstytucji, bardzo charakterystycznej dla tamtego okresu.

XDDDDDDD
#bekazprawakow #urojeniaprawakoidalne #bekazkatoli #historia